عاشقانه های آقا سید و زنش

سه شنبه 31 اردیبهشت 1387 ساعت 17:00 عاشقی آغاز شد و شنبه 28 اسفند 1389 ساعت 20:00 به وصال رسیدیم

 

مشورت... همفکری... احترام... بخاطر همه ش ممنونم.. ممنونم بخاطر اینکه ، بخاطر کوچکترین فکری که به ذهنت میرسه فوری به من زنگ میزنی و با هم مشورت و نتیجه گیری میکنیم. ممنونم که به نظراتم احترام میذاری.

مهربانا ! زبانم قاصرست برای شکر این نعمت و دست دلم همیشه سویت دراز، کمکان کن قدر این زندگی را بندانیم و خود تباهش نکنیم.

موضوع مطلب : چرا شوهرم را دوست دارم؟
زن آقا سید|جمعه ۱٠ آبان ۱۳٩٢|٢:۱٤ ‎ق.ظ| نظرات ()

شعار عشقمون