عاشقانه های آقا سید و زنش

مگر میشود با سنگ انداختن های پیاپی در آب ، ماه را از آب گرفت ؟!!

دو سال و حدودا 10 ماه هیچ سنگی نتونست؛

دیگه هم هیچ سنگی نگرانم نمیکنه.

موضوع مطلب : عاشقانه ها / خاطرات (بعد از عقد)
زن آقا سید|۱٢ آبان ۱۳٩٠|۱٢:٥۸ ‎ق.ظ| نظرات ()