عاشقانه های آقا سید و زنش

سه شنبه 31 اردیبهشت 1387 ساعت 17:00 عاشقی آغاز شد و شنبه 28 اسفند 1389 ساعت 20:00 به وصال رسیدیم

 

مگر میشود با سنگ انداختن های پیاپی در آب ، ماه را از آب گرفت ؟!!

دو سال و حدودا 10 ماه هیچ سنگی نتونست؛

دیگه هم هیچ سنگی نگرانم نمیکنه.

موضوع مطلب : عاشقانه ها / خاطرات (بعد از عقد)
زن آقا سید|پنجشنبه ۱٢ آبان ۱۳٩٠|۱٢:٥۸ ‎ق.ظ| نظرات ()

شعار عشقمون