30- همسرم (اختصاصی!)برای تو، که هر روز به شوق خواندن عاشقانه هایم می آیی

من بی محابا عاشق شده ام

و بی دلهره

خود را وقف تمام ثانیه هایت خواهم کرد

 

روزهای اول فقط صدا بود.

صدایی که از شنیدنش لذت میبردم و خیلی دلم میخواست عاشق صاحبه صدا بشم.

ندیده عاشقت شدم.

نمیدونم چرا و چطور؟

از طرز فکر و عقایدت خوشم میومد. یک هفته فقط صدا بود ولی به اندازه یک ماه حداقل حرف میزدیم (یادته که؟)

عشقی که ابراز میکردی رو باور کردم و بهش ایمان آوردم.

 چون خودم اینجوری عاشقت شده بودم به پاکی و صداقت تو هم ایمان آوردم و عشقتو باور کردم و الان از این انتخاب مسرورم.

من الان، فوق العاده احساس خوشبختی میکنم. رویای قبل از ازدواج و جوانیم همیشه این بود که آیا روزی مردی ( سوار بر اسب سپید رویاها !) پیدا میشه که همه ی معیارهای منو داشته باشه و باهاش خوشبخت بشم؟

من الان متاهلم ...

شوهری دارم که اگر چشم بر عشق بینهایتم هم ببندم تمام آنچه رو که میخوام داره.

 

الان 5 ماه از یکی شدنمون میگذره

من مطمئنم که خانواده ها هم با شادی ما شاد هستن.

تو چشم و چراغ من، ماه من، ستاره ی من و خورشید منی.

تو به من عشق واقعی رو یاد دادی،معنی واژه ما رو تو به من نشون دادی

زندگی یعنی امید رو تو به من نشون دادی، میرسه صبح سپید رو تو به من نشون دادی

بخدا خیلی دوست دارم،

بی نهایت، بیشتر از اون چیزی که بتونی تصور کنی عاشقتم

برای عاشق بودن و رسیدن به آرزوهام تو تنها مردی هستی میتونم با اطمینان بهش تکیه کنم.

قشنگه من، بخاطر عشق بی نهایتت سپاسگذارم

و تا زنده ام برای تو زندگی خواهم کرد و عاشقت میمانم

 

یوسفم حدودا 10 روزه که ندیدمت

شاید باورت نشه ولی هر روز و هر شب هر اتفاق ساده ای که برام بیفته توی ذهنم برات تعریف میکنم، باهات حرف میزنم و برات میخندم!

مهربونم ، به اندازه ی تمام ثانیه هایی که از عمرم میگذره دوست دارم و روزی هزار بار از شوق شنیدن صدای نازت میمیرم و زنده میشم.

گل نازم دلم بدجور تنگته..

دلم لک زده واسه اینکه محکم بغلم کنی ، بعد من خودمو به زور از بین بازوهات بکشم بیرون و زل بزنم تو چشمای نازتو با همون خنده های همییشگی که فقط بهت بگم دوست دارم مرد مهربون خودم

 

                                  گاهی ! فقط گاهی دلـ َم میخواهـد
                                  دستـم به خدا می رسیـد
                                  تا بروم در ِگوشش آرام
                                  بگویـم که تا خود ٍ خودش
                                  ما
                                  "خوشبختیم" ...
                                  فقط برای اینکه بخنـدد ...
                                  درست مثل ِ تــُ
                                  که به وقتِ در گوشی هامان
                                  می خندی
                                  و من
                                  می بازم همه یِ بُردنی هـا را ...
                                  و دنیا
                                  به وسعتِ بازوانت
                                  کش می آید

/ 0 نظر / 2 بازدید