24 - تو که خیلی جیگری! زود بیا

امروز دلم خیلی گرفته بود..

سر تیتر همه ی وبلاگ های عاشقانه ی غمگین، جمله ش دیگه خیلی تکراری شده. پس من خطش میزنم و به جاش چیزه دیگه ای می نویسم.

امروز دلم خیلی گرفته بود..

امروز که دلم خیلی برات تنگ شده بود...

عکستو از بکگراند گوشیم برداشتم

امروز بعد از تقریبا 5 روز برگشتم خونه ی خودمون .

اگه اینجا بودی امشب خودم شام درست میکردم.

خودم واسه سحری می بوسیدمت و بیدارت میکردم.

با هم سحری میخوردیم و دوباره می بوسیدمت و خوابت میکردم. 

/ 0 نظر / 4 بازدید