41 - (همسرم بازم اختصاصی)

 

به پیشنهاد تو من باید مثبت اندیش بشم؛

به پیشنهاد تو من نباید هیچ برداشت منفی ای از حرف تو بکنم و باید ازت توضیح بخوام.

به پیشنهاد من تو باید منظورتو سربسته نگی و حرفهاتو کامل بشکافی.

 

+ راستی از هردومون خواهش میکنم بخاطر بحث هایی که بینمون میشه آبروی همو پیش خانواده هامون نبریم هر چند که هیچکدوم هیچوقت متوجه نخواهیم شد که آبرویی برده شده.

مطمئنم که هیچکدوممون هیچوقت این کار رو نمیکنیم اما اینم نکته ای بود واسه خودش که با وجودی که رعایتش میکنیم نباید فراموشش هم کنیم!!!

/ 0 نظر / 2 بازدید