3 - لیلة الرغائب

امشب شب لیلة الرغائب بود. امسال به بزرگترین آرزوم رسیده بودم و اول خدا رو شکر کردم  و از خدا خواستم اول آرزوی همه ی جوونا رو برآورده کنه و بعد هم آرزوهای ما رو.

 پی نوشت از آقا سید:

فردا از آن ماست چون عشق با ماست

/ 0 نظر / 3 بازدید