11 - بی تو میمیرم

برای زندگی، نه سقف می خواهم نه زمین!

نقشه ی جغرافیایی دستهایت کافیست.

 

 پی نوشت از آقا سید:

تو را آغوش میگیرم تنم سرریز عریان شه؛ جهان قد یه لالایی توی آغوش من جا شه "تو را آغوش میگیرم هوا تاریکتر میشه، خدا از دست های تو به من نزدیک تر میشه.." زمین دور تو میگرده زمان دست تو افتاده،  تماشا کن سکوت تو عجب عمقی به شب داده" تمام خونه پر میشه از این تصویر رویایی، تماشا کن تماشا کن چه بی رحمانه زیبایی...

/ 0 نظر / 4 بازدید