55 - ما هنوز عاشقیم

عشقم مهربونم

تا زنده ام عاشقت میمانم و عاشقانه هایم را در گوش هایت زمزمه خواهم کرد.../ 2 نظر / 4 بازدید
کاسب

سلام. به قول شاعر: "من که راضی شده ام رزق مقرر شده را ... نکشم ناز گداران توانگر شده را..." عزیزم شما تازه به دوران رسیده نیستی. دعوتی به سایت من

عباس خلیلی

زندگی‌تان به زیبایی گلستان ابراهیم و پاكی چشمه زمزم عید سعید قربان مبارک http://www.porojesara.ir