89 - تولدم مبارک

امسال هم مثل سال قبل شد. پارسال سخت درگیر خرید و کارای عقد بودیم، نشد جشن تولد داشته باشم.

امسال هم درگیر خریدای عروسی بودیم. فقط باید خدا رو شکر کنم که تولدم یادش بود!! یه کیک خیلی خوشگل و خوشمزه + ساعت مچی + موگیر مجلسی

مهربونم مرسی که با ایــــــن همه مشغله بازم یادت موند و مرسی بخاطر اینکه دقیقا میدونستی چی نیاز دارم

/ 0 نظر / 8 بازدید