36 - نقاشی + تصویر 2

این نقاشی رو آقا سید 6 ساله از شهر ... برامون کشیده .

چقد قشنگ کشیده           چقد قشنگ کشیده

بازم مرسی که توی دانشگاه میشینی و برام نقاشی میکشی.

این غیرتت منو کشته ، وقتی متوجه میشی  همکلاسی هات دارن نقاشیتو نگاه میکنن و منو چادری میکشی.

هستی فدات بشه الـــــــــــــــــــهی مرد ِ خودم.

/ 0 نظر / 6 بازدید