167 - تجربه هامون # 4

با حرفایی که اکثرن هم از فکرای الکییه که تو تنهایی و بیکاری میاد سراغ خانوما غرور مرد رو نشکنیم و احترامش رو حفظ کنیم.

 

فرستنده : یه احساس

__________________

این متن رو هم ساحل جون فرستاده، من خوشم اومد، اینجا گذاشتم شما هم بخونیدنیشخند

مردی به پدر همسرش گفت دیگران شما را بخاطر زندگی زناشوئی موفقی که دارید تحسین می کنند، ممکن است راز این موفقیت را به من بگوئید؟ پدر با لبخند پاسخ داد: هرگز همسرت را بخاطر کوتاهی هایش یا اشتباهی که کرده مورد انتقاد قرار نده.همواره این فکر را در یاد داشته باش که او بخاطر کوتاهی ها و نقاط ضعفی که دارد نتوانسته شوهری بهتر از تو پیدا کند.

/ 4 نظر / 4 بازدید
نگار...

این متن آخر عاااالی بود..عاالی..مرسییی [قلب]

یه احساس

فدای تو عزیزدلم[ماچ]