33 - قربونت برم

دلم میخواد داد بکشم  ز غصه فریاد بکشم

برم تو آسمون ها  دستی رو چشمات بکشم

بگم فقط مال منی  صدای آواز منی

ستاره های روشنِ کوچه ی تاریک منی

 

دلم میخواد باز دوباره  برم و فریاد بکشم

به جنگل سبز خیال  اسم تو رو داد بکشم

بگم که آغوش منی  صدای خاموش منی

برای فردای دلم  تو نور خورشید منی

دلم میخواد برم سفر  برم از اینجا بی خبر

برم به شهر عاشقی  بگم فقط مال منی

 

عزیزه راه دورم  بی تو چه سوت و کورم

بی تو مفت می ارزم  به دنیا زیر قرضم

قربونت برم الهی

شاپرک سفیدم روزنه ی امیدم 

خورشید دل طلایی قصیده ی رهایی

حالا که حرف دل و راهمون یکی شده

آسمون پر ستاره ی شبامون یکی شده

هر چی که دارم مال تو  باقی عمرم مال تو

شعرای عاشقونم  اگر نمردم مال تو

مال و منالی ندارم  اما ستاره ها رو

هر چی شمردم مال تو

توی قمار زندگی  هر چی که باختم مال من

هر چی که بردیم مال تو

 

قربونت برم الهی

شاپرک سفیدم  عزیز راه دورم

حالا که روزگارمون یکی شده

شبای مهتابی و شبای تارمون یکی شده

شبای تارش مال من 

شبای مهتابی و صبح امیدش مال تو

روزگار سرد و سیاهش مال من

همه عشق و امیدش مال تو

 

عزیز راه دورم

قربونت برم الهی شاپرک سفیدم

حالا که عطر نفساتو واسم ارزونی کردی

با منه نا مهربون این همه مهربونی کردی

زندگی،

صدای چلچله تو سبزه زارش مال تو

غرش و پنجه ی ببرای برنده ش مال من

پر پرواز پرنده های عاشق مال تو

چشم جغد و زهر مارای کشنده ش مال من

حالا که حرف و دل و راهمون یکی شده

آسمون پر ستاره شبامون یکی شده

هر چی که دارم مال تو باقی عمرم مال تو

شعرای عاشقونه م  اگر نمردم مال تو

مال و منالی ندارم

اما ستاره ها رو هر چی شمردم مال تو

/ 0 نظر / 3 بازدید