42 - به اندازه تمام عمرم شادم !

این چند روزه بینهایت خوشحالم.

چند روزه دیگه تولد آقا سیدمه

وای خداااااااااااااااااااااااا جونم

خیلی خوشحالم، خیــــــــــــــــــــــــــــــلی

یه تولد ساده ست، اما نمیدونم چرا انقد ذوق دارم !! باورتون نمیشه ولی الان میتونم پرواز کنم

نمیخواستم تا وقته تولدش چیزی بنویسم اما واقعا نتونستم.

30 شهریور ..................

هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم

فقط برای اینکه بهش بگم چقد دوستش دارم.

/ 0 نظر / 3 بازدید