231 - جمعه

روزی در تقویم خواهند نوشت:

تعطیل-روزفرج مهدی فاطمه

وبعد در مدینه کنار ساختمان نیم کاره ای تابلو زیر را میبینیم:

 پروژه حرم مطهر بی بی دو عالم حضرت فاطمه زهرا

کار فرما: قائم آل محمد

پیمانکار: یاران حضرت

مساحت: وسعت دل تمام شیعیان

به امید آن روز...


 اللهم صل علی محمّد و ال محمّد 

/ 0 نظر / 4 بازدید